Produkt & Serviceguide

Här hittar du vår katalog för nedladdning, i sin helhet alt. uppdelad samt även prislista i excel alt. pdf format.

Grundprislista:  Excel eller PDF format.

Fullständig katalog (~58Mb )

Elmotorer; 1-Fas, 3-Fas, Bromsmotorer
Forcerade Kylfläktar
Frekvensomriktare
Mjukstartare
Kilrem-, Poly-v Remdrifter
Axelkopplingar
Motorslädar, Spännlinjaler
Spårkullager, Lagerhus m.m
Spårkullager Elmotorer
Avdragare, Lagerpåslagare
Kanalfläktar
Takfläktar
Radialfläktar
Kompakt-, Tvärströmsfläktar
Fläktmotorer enkel, dubbelaxlade
Axialfläktar med korg
Fläktsnäckor
Värmeväxlardrifter, vvx-motorer
Spjäll-, ventilmotorer
Rökdeckare, Kontrollenheter
Frysskydd, Termostater
Tryckvakter, -givare, -regulatorer
Motorskyddsbrytare
Kontaktorer, överströmsreläer
Tid-, Kontrollreläer, Tidur
Tekniska data, kopplingsscheman